微星 GTX1050 Ti AERO 4G OCV1
微星 GTX1050 Ti AERO 4G OCV1
1455MHz/單風/17cm/註冊四年
商品已下架
商品圖片
  • 微星 GTX1050 Ti AERO 4G OCV1
  • 微星 GTX1050 Ti AERO 4G OCV1
  • 微星 GTX1050 Ti AERO 4G OCV1

商品問與答